Zalety maszyn elektrycznych

PRECYZJA

System zamykania form gwarantuje równolegle położenie płyt dociskowych, idealne do­mykanie form i odcinanie nadlewów. Ma to znaczny wpływ na żywotność form. Zastosowanie serwomotorów i prowadnic liniowych zapew­nia dużą prędkość i przyspie­szenie przesuwu wózków, dysz rozdmuchowych i syste­mu regulacji grubości ścianki oraz możliwość precyzyjne­go ustawiania parametrów z panelu sterowania. Powta­rzalność procesu ma znaczący wpływ na wydajność produkcji i jakość detali.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NAWET -40%

Rozdmuchiwarki LUXBER zapewniają obniżenie zużycia energii elektrycznej do około 40% w stosunku do tradycyjnych z napędem hydraulicznym. Energia pobierana jest wyłącznie do ruchu mechanizmów za pomocą precyzyjnych serwomotorów. Nie ma potrzeby chłodzenia oleju i wytwarzania ciśnienia w pompach.

Do -50% NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA

Brak pomp hydraulicznych znacząco redukuje utrzymania. Nie koszty powstają wycieki, nie trzeba wymie­niać oleju i filtrów. Unikamy kosztownych, a także długo­ trwałych napraw zaworów hydraulicznych. Diagnostyka on-line znacząco skraca czas reakcji serwisu i przestojów technologicznych.

ŚRODOWISKO

Oszczędność energii nie jest jedynym atutem butel­czarek elektrycznych. Brak oparów, zapachu i wycieków oleju oraz niski poziom hałasu czynią fabryki czystymi, cichy­ mi, co ma korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na warunki pracy dla operatorów. Rozdmuchiwarki LUXBER z głowicami wielowarstwowymi COEX umożliwiają zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu.